Правна Amazon

Какво е правна Amazon:

Правната Амазонка е името, дадено от бразилското правителство на определена част от Амазонската гора, която принадлежи на Бразилия и обхваща девет държави: Акра, Амапа, Амазонас, Пара, Рондония, Рорайма и част от държавите Мато Гросо, Токантинс и Маранхао . Районът съответства на приблизително 5, 217, 423 km2, около 61% от територията на Бразилия.

Именно с цел по-добро планиране и изпълнение на икономически проекти в ограничената област, чрез Закон № 1806 от 6 януари 1953 г. правителството на Гетулио Варгас постанови създаването на Правната Амазонка (преди това дефинирана Амазонка Хилея). Едновременно с това е създадена организация, отговорна за инициативите за популяризиране на този регион, деноминиран в момента за управление на развитието на Амазонката (SUDAM).

Растителният екстравизъм е една от основните икономически дейности на Правната Амазонка. Големи компании, национални и международни, използват суровините, идващи от този регион, в производството на своите продукти. Държавата Пара се откроява като най-големият в света производител на açaí, местен плод от региона на Амазонка.