Силкаг

Какво е Ziclague:

Ziklag е дума на иврит, това е името на древен град на Израел . Сиклаг беше град, който принадлежеше на Юдовото племе, сегашният Израил, но беше прехвърлен на Симеоновото племе. По това време Зиклаг бил доминиран от израилтяните и бил под контрола на филистимците.

Ziclague е град, споменат в Библията безброй пъти, защото имаше много значение в няколко пасажа. Зиклаг беше даден на Давид по време на бягството на цар Саул, преди Давид да стане цар на Израил. На тази филистимска територия Давид живя около една година и четири месеца и през това време нападна гесурите, гирсееца и амаличаните.

В Библията се съобщава, че един ден, когато Давид и армията му са се сражавали, амаличаните изгорили и уволнили град Зиклаг, отвличайки жени, деца и възрастни хора. Когато Давид и войниците му се върнаха в Зиклаг и видяха какво се е случило, плакаха високо.

Лекарство Ziclague

Ziclague е и вид лекарство, по-специално вещество, което може да се използва при дерматологично лечение. Също така е масло, което може да се използва в естетиката, но като основен фокус е лечението на хора, които страдат от спастичност или които трябва да възстановят подвижността на кожата след известна операция.