семейство

Какво е семейство:

Семейството се определя като група от хора, които имат степен на родство помежду си и живеят в една и съща къща, образувайки дом .

Традиционното семейство обикновено се формира от бащата и майката, обединени от брачен или фактически съюз, и от едно или повече деца, съставляващи ядрено или елементарно семейство.

Семейството се счита за институция, отговорна за насърчаването на образованието на децата и за влиянието на тяхното поведение в социалната среда. Ролята на семейството в развитието на всеки човек е от основно значение. В рамките на семейството се предават моралните и социалните ценности, които служат като основа за процеса на социализация на детето, както и традициите и обичаите, които се утвърждават през поколенията.

Семейната среда е място, където трябва да има хармония, привързаност, защита и всякакъв вид подкрепа, необходима за разрешаване на конфликти или проблеми на един от членовете. Връзката на доверие, сигурност, комфорт и благосъстояние осигуряват семейството.

В биологията семейството е категория на систематична класификация, която е между пол и ред.

Ядрено семейство и разширено семейство

Сред членовете на семейството е възможно да се идентифицират две степени на близост: ядреното семейство и разширеното семейство. Ядреното семейство обикновено се състои от родители и братя и сестри, докато разширеното семейство се състои от баби и дядовци, чичовци, братовчеди и т.н.

Тази концепция обаче е гъвкава, тъй като често бабите и дядовците (или други роднини) могат да живеят в една и съща къща и затова се считат за ядрено семейство. В други случаи един или двамата родители може да не присъстват по някаква причина, не са част от ядреното семейство.

Видове семейства

В допълнение към традиционната семейна структура, наречена ядрена или елементарна, социалните и културните трансформации са осигурили съществуването на различни семейни структури:

Семейство с един родител: съставено само от един родител: баща или майка. Причините, които позволяват тази структура, са разнообразни. Те включват косвени причини (смърт, изоставяне или развод) или решение (в повечето случаи решение на жената) да имат самостоятелно дете.

Семейство в общността: В тази структура всички възрастни членове на домакинството са отговорни за образованието на детето.

Семейство Дъга: се състои от хомосексуална двойка (или единично хомосексуално лице), която има едно или повече деца в грижите си.

Съвременното семейство: то се характеризира с инверсия на ролите на мъжа и жената в семейната структура, като жената е глава на семейството. Тя обхваща семейството с един родител, състоящо се от една или разведена майка.

Други семейни понятия са:

Кралско семейство: съставено от суверена (крал или кралица) и всичките му потомци. Членовете на кралското семейство са важни фигури и се ползват с определени привилегии в нацията, която представлява.

Свето семейство: съставено от християнската триада, представена в Библията от Исус, Мария и Йосиф.