всеяден

Какво е Omnivore:

Поглъщащ или всеяден се отнася до група живи организми, които могат да консумират и метаболизират храни от животински и растителен произход.

Всеядните животни се класифицират като хищници и имат храносмилателна система, пригодена да метаболизира различните класове храни. Човекът е пример за всеядно животно, защото успява да се храни с зеленчуци, месо, яйца и други видове храна.

Сред някои от основните примери на всеядни животни, подчертайте: ema; щраус; костенурка; прасе; катерица; мишка; лисица; поеме; скункс; между другото.

Етимологично, думата "всеяден" произхожда от кръстосването на две латински термини: omnis и vorus, които заедно означават "този, който яде всичко".

Научете повече за значението на Predator.

Характеристики на всеядни животни

  • Къси резци;
  • PH стомашна киселина;
  • Концентрирана урина;
  • Тънкото черво е късо;
  • Остри нокти;
  • Дълги и къси кучешки зъби;
  • Намалени лицеви мускули;
  • Остри и плоски моларни зъби.

Месоядни, тревопасни и всеядни

Месоядните животни консумират предимно месо от други животни. Тревопасните животни се хранят изключително с растителен материал, т.е. листа, растения, цветя и др.

Има някои видими различия между всеядни, месоядни и тревопасни животни. Месоядните, например, са склонни да имат по-развити зъби от кучетата, отколкото други. От друга страна, тревопасните имат по-сложни резци и моларни зъби в сравнение с месоядни и всеядни.