Кришна

Какво е Кришна:

Кришна означава черен или тъмен, на санскрит, който е индийски език. Кришна е персонифицирана богиня на индуизма, представител на проявленията на Бога

Върховен в света, според индуската традиция. Кришна означава и абсолютна истина за индусите.

Според индусите, Кришна е осмият аватар на Вишну, т.е. той се счита за Бог, Върховната Личност. Кришна се появява в различни хиндуистки традиции, винаги говорейки за божествено въплъщение, дори няколко религии се озоваха с Кришна, асоциация, наречена Харе Кришна.

Движението на Кришна

Движението Харе Кришна е религиозна, философска и културна асоциация, произхождаща от индуизма. Асоциацията е основана в Ню Йорк през 1966 г. от индийски мислител, който в момента има повече от 350 центъра по света. Движението Харе Кришна цели да намери и познае Бога чрез преданост и мантри, които повтарят името на Бога.