двойственост

Какво е двойственост:

Двойствеността е собственост или характер на това, което е двойно, на това, което е двойно, или което съдържа в себе си две естества, две субстанции или два принципа. Двойствеността има и значения в областта на физиката, математиката и философията.

Двойственост на вълновите частици

Във физиката съществува дуалността на вълновите частици, наричана също двойственост на вълновата корпускула или двойствеността на материята-енергия. Двойствеността на вълновата частица е физическо свойство с атомни размери, което е свойството на физическите същества, притежаващи както частици, така и вълни.

Двойственост в математиката

Двойствеността също присъства в линейното програмиране, предмет на оперативни изследвания, в математическата област. В линейното програмиране дуалността означава съществуването на друга PL задача, свързана с всяка PL задача, която се нарича двоен проблем (D). В тази връзка с двойния проблем първоначалният проблем се нарича първичен проблем (Р).

дуализъм

Дуализмът е религиозна или философска система, която допуска едновременното съществуване на два вечни, необходими и противоположни принципи. Доктрина, че във всеки ред на идеите се допускат два несъвместими принципа.