аскетичност

Какво е строгост:

Със строгостта означава нещо, което е строго, тежко, грубо . Икономията е строгост на обичаите, на живота, може да бъде и вид покаяние, строгост и дисциплина.

В областта на икономиката икономиите означават по-строг контрол върху разходите, той е част от план или политика, когато една страна има висок дефицит и не може повече да се издържа. Планът за строги икономии се осъществява чрез намаляване на разходите и / или излишните разходи.

Политиката на икономии е изискване на Международния валутен фонд (МВФ), когато страна, която има дългове във фонда, възнамерява да ги рефинансира. Институцията изисква намаляване на публичните разходи, за да могат да изплащат дълговете си. Тази икономическа политика е строга и рестриктивна, тъй като ограничава частното и публичното потребление.

Плановете за строги икономии вече са използвани от няколко страни, особено с кризата в Европа, страни като Гърция, Италия и Португалия, които са влезли в програмата за строги икономии, за да контролират разходите си.

Оскъдността може също да бъде характеристика на човек и в този случай описва човек, който е строг, жесток, тежък и негъвкав. Ex: Той имаше много сложно детство, защото баща му беше строг човек.