доктрина

Какво е доктрина:

Доктрината се определя като набор от принципи, които служат като основа за система, която може да бъде литературна, философска, политическа и религиозна. Доктрината също може да бъде източник на закон.

Доктрината винаги е свързана с дисциплина, с всичко, което се преподава и може да се разпространява по различни начини, чрез проповядване, мнение на известни личности, учения, текстове на творби и дори чрез катехизация, като форма на учението на Католическата църква.

Доктрина присъства и в правните науки, където се нарича и научно право, което е проучване, разработено от юристи, с цел да се разберат теми, свързани с правото, като норми и институти.