шогун

Какво е Xogum:

Шогун означава " командир на армията ". Това е титлата, дадена на военачалниците между 12-ти и 19-ти век в Япония, както и заглавието, дадено на земевладелците през феодалния период.

Заповедта за борбата за установяване на единството на Япония се основава на "Seii Taishogun", което означава "Generalissimo за подчиняването на варварите". Изразът по-късно е съкратен в Shogun, който на португалски пише "Xogum".

Заглавието на Xogum беше дадено от императора, който делегира правомощия на Xogum да управлява от негово име. Xogunato беше името на системата на управление на Xogum, която отговаряше за гражданската, военната, съдебната или дипломатическата администрация.

"Xógum - Славната сага за Япония" е заглавието на романа, написан от Джеймс Клавел през 1975 г. Книгата разказва за сагата за митичния свят на самураите и гейшите през 1600-те години, в период, в който заглавието на шогун.