евангелие

Какво е Евангелието:

Евангелието е учение и история на Исус Христос . Това е всяка от четирите основни книги на Новия Завет . Това е всеки от новозаветните пасажи, който се чете по време на литургията на литургията. Това е гръцка дума, която означава "добри новини". Евангелизирането е акт на разпространение на посланието на Христос и евангелистът е автор на всяка от четирите книги на Евангелието.

В Новия Завет на Библията има четири Евангелия, които разказват историята на живота на Исус, свързани с всички събития, присъщи на живота му на земята и ученията за християнската доктрина. Неговите автори са евангелистите Матей, Марк, Лука и Йоан, които са признати от християнството и са приети като първите книги на Новия завет, които получават наименованието "Канонични Евангелия".

Няколко други евангелия са написани за живота на Исус Христос, например Евангелието според св. Тома или Евангелието според С. Юда. Но тези евангелия не са били признати от християнската религия, защото те не са били разглеждани като божествено вдъхновение, поради което те не са част от канона. Тогава те се наричат ​​"апокрифни евангелия".

В преносен смисъл евангелието е това, което се държи вярно, или онова, което заслужава пълно признание.