помазване

Какво е помазване:

Помазването е латински термин " ungere ", който означава "помазание". Помазанието е ефектът от помазването на част от тялото с някакъв мазен продукт . В религиозния смисъл помазанието се практикува като част от ритуал с намерение за упражняване на духовно влияние, понякога с цел благословение или дори изцеление.

Според религиозните вярвания помазаното същество е под божествена защита и помазанието може да излекува някои физически или духовни заболявания.

Мехлемът е наименованието, дадено на продукта (мазнина) при помазване. Няколко библейски пасажа споменават тази практика:

"И да направиш маслото на святото помазание, парфюма, съставен според делото на парфюмеристата; това ще бъде маслото за помазване на светия помазаник." Изход 30:25

"И маслото за помазване, и благоуханния тамян за светилището; те ще постъпват според всичко, което ти заповядах." Изход 31:11

"И ще ги помажеш, както си помазал баща им, за да свещеничеството им, и помазанието им да им бъде вечно свещенство през поколенията им." Изход 40:15

А Мария, като взе един сноп чист чист нард, помаза нозете на Исуса и изтри краката й с косата си; и къщата се изпълни с миризма на миро. Йоан 12: 3