тъп

Какво е тъпа:

Тъпата е ъгъл, чиято мярка е между 90 ° и 180 °, и е математически термин. Твърдото се използва и в пейоративен смисъл, като невеж и безчувствен човек.

В областта на математиката, по-специално в геометрията, тъп, когато ъгълът е по-голям от десния ъгъл, който измерва между 90 ° и 180 °. Тъпият ъгъл е по-големият, образуван от две конкуриращи се линии, които не са нито перпендикулярни, нито съвпадащи.

В ежедневния живот се използва и тъпата, като пейоративно прилагателно, за обозначаване на невежи индивид, който няма способност да разсъждава, който не може да разбере нищо по-трудно. Твърдите също могат да бъдат груб, груб човек, който е глупав и неприятен.