смартфон

Какво е смартфон:

Смартфонът е мобилен телефон и означава смарт телефон на португалски език и е термин от английски произход. Смартфонът е телефон с модерни технологии, който включва програми, които работят с операционна система, еквивалентна на компютрите.

Смартфоните позволяват на всеки да разработва програми за тях, така наречените приложения, и те съществуват от най-различни видове и за най-различни цели. Смартфонът разполага с компютърни функции, като хардуер и софтуер, тъй като те могат да свързват мрежи за данни за интернет достъп, да синхронизират данни като компютър и програма за контакт.

Има няколко операционни системи за смартфони, Symbian, Blackberry, Windows Mobile, Android и други. Дори големите компании от компютър до компютър като Apple и Microsoft инвестират сериозно в смартфони.

Най-известните марки са Iphone, Apple, Blackberry, Google Android и други. Смартфоните позволяват на хората, особено на младите хора и ръководителите, да получат достъп до личната си информация и интернет много по-бързо и на по-малки устройства, но с функции, подобни на тези на компютъра.