BG на Twitter

Какво е BG на Twitter:

BG на Twitter означава фон, т.е. фон, Twitter тапет. BG функционира като идентичност на профила, обикновено се появяват снимки, обекти или предпочитан цвят на човека.

Има сайтове, които имат BG готов за Twitter, човек трябва само да регистрира своя потребител и парола, че сайтът се свързва със социалната мрежа, а BG автоматично влиза. Повечето от промените в BG на Twitter са направени от момичета, които обикновено се интересуват повече от цветовете и стиловете.

BG в Twitter може да бъде от различен вид, например със снимки на собствения профил на човека, известни хора, само с предмети, всички цветни, без цвят, с автоматичен цвят и т.н.