етичен

Какво е етично:

Етичното означава всичко, което е свързано с моралното поведение на човека и неговата поза в социалната среда. Етиката се отнася до етиката, част от философията, която изучава моралните принципи, които ръководят човешкото поведение. Чрез избор, който може да повлияе на другите, етиката функционира като съдия, който ще оцени избора, направен от всеки човек. Етична дилема възниква, когато има нужда да се направи труден, неприятен избор, който предполага морален принцип.

Начинът на действие в обществото определя поведението на индивида като етично или неетично. Да бъдеш етичен или да имаш етично поведение се отнася до образцов начин на живот, основан на морални ценности. Това е социално дефинирано поведение като добро. Трябва да се има предвид, че всяко общество има свои собствени морални правила, произтичащи от собствената си култура. Неетичното поведение е резултат от липсата на етика или от нарушаване на нормите, определени в етичния кодекс.

В различни области като медицина, право или администрация има текстов документ, наречен етичен кодекс или етичен кодекс, който се използва като ръководен инструмент на действията и позицията на професионалистите чрез идеални и политически коректни практики. Етичен професионалист е онзи, който действа без да вреди на трети страни, като разчита на етични ценности и стандарти.