Роден отново

Какво е отново родено:

Да се ​​родиш отново означава да имаш възможност да започнеш отначало, да имаш нов шанс . Терминът е широко използван в Библията, а също и в Евангелската църква, тъй като рождението отново е синоним на приемане на жертвата на Исус.

В Библията, Йоан 3: 1-21, Исус говори на фарисея Никодим, че за да види Божието царство е необходимо да се роди отново. Първоначално Никодемос не разбира, защото смяташе, че е роден от нови физически или биологични. Обаче, Исус говори за ново раждане на Духа, че за да види Божието царство, е необходимо да промени хода на неговия живот, приемайки спасението, дадено на човешкото същество чрез приемането на Неговата жертва и неговите учения.

В спиритизма се говори и за новорождението и се използват същите пасажи от Библията, защото те вярват, че когато Исус говори за „новорождение“, това е знак, че той вярва във възкресението, т.е. умира, тя може да се роди отново и да се върне на Земята.

Роден отново е и разговорен термин, който се казва, че когато някой премине през голяма трудност или автомобилна катастрофа, например и оцелее, това означава, че тя е била "новородена", след като е видяла смъртта отблизо.