човешки

Какво е човек:

Човекът е дума, произхождаща от латински humanus и обозначава това, което е относително към човека като вид. Човешкото същество се отличава от другите животни, като действа с рационалност. Той има голям умствен капацитет и способност да разработва инструменти и да придобива знания. Антропологията е наука, която изучава човечеството, неговото поведение, култура и еволюция.

Терминът човек също се използва като прилагателно със смисъл на добро или щедро, разбиращо или толерантно. Това е термин, широко използван за характеризиране на медицинските специалисти и тяхната връзка с пациентите. Онези лекари, които лекуват своите пациенти със специални грижи, които слушат внимателно и насочват лечението по най-приятен начин, са квалифицирани като хора.