скептицизъм

Какво е скептицизъм:

Скептицизмът е състояние на съмнение за всичко, за това кой е невярващ. Скептичният индивид се характеризира с постоянна склонност към съмнение, към неверие.

Скептицизмът е философска система, основана от гръцкия философ Пир (318 пр.н.е. - 272 г. пр. Хр.), Която се основава на твърдението, че човек няма способност да постигне абсолютна сигурност за конкретна истина или знание. В крайната противоположност на скептицизма като философска настояща е догматизъм.

Скептикът поставя под съмнение всичко, което му се представя като истина и не допуска съществуването на догми, религиозни или метафизични явления.

Скептикът може да използва критичното мислене и научния метод (научен скептицизъм) като опит да докаже истинността на някои тези. Прибягването до научния метод обаче не е императивна необходимост за скептиците и често може да предпочете емпирични доказателства, за да удостовери валидността на неговите идеи.

Философски скептицизъм

Философският скептицизъм произхожда от гръцката философия и се състои в отричане на фундаменталната валидност на някои философски тези или течения.

Този вид скептицизъм предполага отношение, което се съмнява в идеята за абсолютната истина или абсолютното знание. Философският скептицизъм се противопоставяше на такива течения като стоицизъм и догматизъм.

Абсолютен и относителен скептицизъм

Скептицизмът може да има степен на интензивност. Както подсказва името му, абсолютният скептицизъм, създаден от Горгия, разкрива, че не е възможно да се знае истината, защото сетивата заблуждават. Така всичко се счита за илюзия.

От друга страна, относителният скептицизъм не отрича толкова силно възможността за познаване на истината, отричайки само отчасти възможността за знание, но в същото време признавайки, че има вероятност. Някои течения, които представят идеите на относителния скептицизъм, са: прагматизъм, релативизъм, вероятност и субективизъм.

Скептицизъм и догматизъм

Според философа Имануел Кант скептицизмът е противоположна на догматизма. Догматизмът показва вяра в абсолютна и неоспорима истина, но скептицизмът е характерен за отношението на съмнение относно тези истини или способността за окончателно решаване на философски въпроси.

Научен скептицизъм

Научният скептицизъм показва отношение, основано на научния метод, който претендира да поставя под въпрос истинността на една научна хипотеза или теза, като се опитва да представи аргументи, които го доказват или отричат.

Религиозен скептицизъм

Скептицизмът често се възприема като отношение, противопоставено на вярата. По този начин религиозният скептицизъм се съмнява в религиозните традиции и култура, като също така поставя под въпрос представите и ученията, предавани от религиите.