сила

Какво е Pujança:

Терминът сила има значението на нещо, което изглежда изключително силно или енергично. Мощното прилагателно се използва за характеризиране на това, което има сила. Например, силата на ръгби атлети или процъфтяващия спортист. Също така може да придобие значението на величие или великолепие: силата на събитието, силата на скулптурата или живописта, архитектурната сила и др.

Бумът характеризира периодите на просперитет, например икономиката на дадена страна или регион, на бизнес. В този случай тя придобива чувството за изобилие, богатство или изобилие от материални ресурси. Например, икономическата сила на азиатските тигри.

Той все още се използва, когато има позоваване на растителността, която се развива интензивно и бързо или за характеризиране на богатството на природата. Много плодородна земя с голям производствен капацитет също е квалифицирана като процъфтяваща. Процъфтяващите амазонски гори или процъфтяващата плантация.

Това е термин, който често се използва за предаване на идеята за нещо богато и добре развито.