отвращение

Какво е Ojeriza:

Ojeriza означава отвращение или отвращение към всичко, което причинява това смущение. Той се класифицира като емоция, която включва спонтанно и много характерно изражение на лицето. Възможно е да усетите миризма от миризмата или вкуса на храната или от животно или насекомо и т.н. Човек, който има стрида, след като чуе за такава храна, инстинктивно ще промени изражението на лицето (гримаса), като демонстрира тяхното отвращение.

Ojeriza е и чувство на неприязън или дори гняв на човек. Когато имаш нечие омраза, обикновено има проявление на нежелание или опит да се избегне всяко сближаване. Например, той мрази ближния, мрази кмета и т.н.

Ojeriza е човешки стремеж, който се развива несъзнателно, но понякога е резултат от поведение, разработено върху определени предразсъдъци. Това е реактивно чувство на човешкото същество.