небрежност

Какво е небрежност:

Небрежност е женско име, което в зависимост от контекста може да има няколко значения. От латински "пренебрегвани", което изразява липса на грижа, невнимание или мързел.

Небрежност означава небрежност, небрежност, липса на усърдие, липса на приложение при изпълнение на дадена задача, както и безотговорно действие при поемане на ангажимент.

Небрежност означава невнимание, презрение, презрение. Това е акт на обезценяване, на това, че не дава нещо, което има своята стойност.

Небрежността също е демонстрация на мързел, на леност и инерция, е липсата на инициатива.

В правната област, пренебрегването е акт на пропускане или забравяне на нещо, което е трябвало да бъде казано или направено, за да се предотврати причиняването на нараняване или увреждане на другите.

Небрежност, безразсъдство и злоупотреби

Небрежността не е синоним на безразсъдство или злоупотреби. Докато пренебрегването е акт на пропускане, на действие небрежен, непривлекателен, безразсъдството е актът на побързан начин на действие, който не е нито измерен, нито умерен.

Злоупотребата е липсата на способност за практикуване на определени действия, които изискват известни познания в областта, например шофиране, без да е взето шофьорската книжка, практикуването на злоупотреби.