недодялан

Какво е Tosco:

Tosco означава груб, тромав или нещо в сурово състояние. Това е термин, който се отнася както за хората, така и за нещата. Когато се използва за квалифициране на хората, тя може да придобие значението на груби, груби или необразовани. Тромав език се отнася до лошо изработена реч.

Във футбола, тромав и неквалифициран играч се счита за груб. Футболистите от Северна Европа, защото са високи, с висок, късокрак ръст, понякога се наричат ​​груби.

Терминът груб се използва за обозначаване на обект, продукт или дори услуга, изпълнявана с малко усърдие или с ниско качество. По същия начин една песен или филм може да са груби, когато са класифицирани като посредствени.

Етимология на груби

Думата груб идва от латински ( tuscus ), което означава "неморално", термин, използван за описание на хора, които са живели в древен етруски град с ниска репутация.