Количествено изследване

Какво е количествено изследване:

Количественото изследване е класификация на научния метод, който използва различни статистически техники за количествено изразяване на мнения и информация за конкретно изследване.

Тя се извършва, за да се разбере и подчертае логическото разсъждение и цялата информация, която може да бъде измерена по отношение на човешкия опит.

В този вид изследвания средствата за събиране на данни са структурирани чрез въпросници с множествен избор, индивидуални интервюта и други ресурси, които имат ясни и обективни въпроси. И те трябва да се прилагат стриктно, за да се получи надеждността, необходима за резултатите.

Количественото изследване е често срещано явление на пазара, тъй като дава приоритет на числените резултати от предложените проучвания за оценка на поведението и мненията на индивидите от дадена група или население.

Научете повече за научния метод и научните изследвания.

Разлики между количествените изследвания и качествените изследвания

Често срещано е изследователите да имат някои трудности да изберат кой изследователски метод да използват в изследванията си. Този избор трябва да се основава на крайната цел на проучването. По този начин количественото и качественото изследване се различават по някои характеристики.

Количествено изследване

Както е посочено, количественото изследване представя резултати, които могат да бъдат количествено определени (например цифрови данни), които биха били от значение за проучвания с голям брой проби.

В количественото изследване целта е да се измери информация за вече позната тема. По този начин събраните данни са от по-статистически характер, а резултатите са представени под формата на графики, таблици и др.

Качествено изследване

Качественото изследване подчертава преди всичко динамичните и субективни аспекти, анализирайки по-сложна информация, като поведение, чувства, изрази и други аспекти, които могат да бъдат наблюдавани в обекта на изследване.

За разлика от количествените изследвания, събирането на данни в качественото изследване се основава на гъвкави въпросници, което дава на интервюираните по-голяма свобода да изложи своята гледна точка по въпроса. Следователно, вместо да притежава като основна статистическа и числена информация, качествените изследвания обединяват коментари и разкази, които могат да бъдат интерпретирани по много начини.

Научете повече за качествените изследвания.

Как да се направи количествено изследване?

Както се вижда, количественото изследване има за цел да разбере статистическото измерение на даден въпрос. За да направи това, изследователят трябва да действа само като наблюдател, без да влияе върху съдържанието на информацията, която трябва да се събира.

Често се използват формуляри, въпросници с множествен избор и индивидуални интервюта за събиране на данните. Тези методи позволяват по-голяма обективност в отговорите, тъй като интервюираният е ограничен да избира между предложените алтернативи, в които се вписва най-много.

Тъй като възнамерява да събере недвусмислена информация, изследователят трябва да представи резултатите по схематичен и директен начин, без място за субективни интерпретации.

Виж също разликите между описателни, проучвателни и обяснителни изследвания.

Характеристики на количественото изследване

  • Тя има за цел да измерва (измерва чрез цифрови данни) нещо;
  • Няма място за неяснота;
  • Анализ на обективни отговори (например цифрови данни);
  • Използване на въпросници с множествен избор, индивидуални интервюта и др .;
  • Методи за негъвкаво и предварително структурирано събиране;
  • Изследовател-наблюдател (не може да се намесва в резултатите);
  • Резултати, представени в графики, таблици и индекси (по-малко място за субективни интерпретации).

Количествени примери за изследвания

Проучванията на намеренията за гласуване (общи по време на изборния период) и някои от изследванията на преброяването, направени от IBGE (бразилски институт по география и статистика) са примери за количествено изследване.

Количественото изследване, както вече бе споменато, става осъществимо, когато се изследват големи и рандомизирани групи.

Научете повече за различните видове изследвания и вижте какво да напишете в методологията.