съименник

Какво е Xará:

Терминът xará има няколко значения, които обикновено се използват за обозначаване на хора, които имат същото собствено име .

Фразите "Той е моята воля" или "Те са сиропи" са често срещани примери за използването на термина. Затова Хара е синоним на съименник, но обикновено се използва за собствени имена на хора.

Южният регион на Бразилия използва термина tocaio като синоним на xará, като например областта Trás-os-Montes в Португалия. Не е ли странно, че тези региони са близки до испаноезичните страни, където терминът токайо се използва със същото значение.

Хара също се използва като призвание, начин да посрещне някого, който има значението на спътник, приятел или другар в бразилския жаргон. Например: "Хей, всичко ли ще е спокойно?"

Един от танците, които съставят гаучо фанданго, също е денониран Xará.

Xará или chará?

Много хора имат съмнения относно изписването на тази дума, особено между сричката и чарата . Думата chará е погрешна и не съществува в речника на португалския език.

Етимология на Xará

Едно възможно обяснение за произхода на думата xará идва от термина Tupi-Guarani рядко, термин, произтичащ от se rera, чието значение в стария местен език е "този, който има моето име".