уебсайт

Какво е уебсайт:

Уебсайтът е дума, която произтича от съпоставянето на английските думи (мрежа) и уебсайт (сайт, място). В контекста на електронните съобщения, уебсайтът и уебсайтът имат същото значение и се използват за препращане към страница или групиране на свързани страници, достъпни чрез интернет адрес. В европейския португалски език също така често се използва терминът уебсайт или уебсайт.

Например информацията, която се чете в този момент, е достъпна на уебсайта www.osignificado.com.br.

В интернет има няколко вида уебсайтове : институционални, информационни, лични, общностни и др. Всеки уебсайт има цел, според аудиторията, към която е насочена. Това е целта на сайта, който насочва работата на уебдизайнера (професионалист, който създава сайта ).

В страницата или страниците на даден уебсайт могат да се поставят текстове, изображения, видеоклипове или цифрови анимации. Тези страници се зареждат чрез мрежовия протокол HTTP (Hypertext Transfer Protocol) и се преглеждат през браузър.

Уебсайтът може да има статична форма, тъй като е неговото .html разширение, защото използва езика или HTML кода; или динамична, интерактивна форма, като JavaScript и PHP са най-използваните езици.