Витрувиански човек

Какво е Витрувианският човек:

Витрувианският човек е името на емблематичен чертеж на Леонардо да Винчи (1452-1519) и представлява класическият идеал за баланс, красота, хармония и съвършенство на пропорциите на човешкото тяло.

Също известен като "Човекът на Витрувий", тази илюстрация е създадена с вдъхновение от концепцията, разработена от римския архитект Маркос Витрувио Полиао, автор на Десет книги за архитектурата ( De Architectura Libri Decem, на латински).

На чертежа е показана фигурата на гола мъж, с отворени ръце и крака, в различни позиции, симетрично. Витрувианският човек също показва концепцията за така наречената "божествена пропорция", основана на перфектни геометрични фигури и математически уравнения. Придружен от илюстрацията на Da Vinci, следва текст, който заедно с рисунката се счита за канон на пропорциите .

Освен Леонардо да Винчи, други художници правят и версии за концепцията за човека, описана от архитекта, като Франческо ди Джорджо (1439 - 1501), Чезаре Сесариано (1475 - 1543), Робърт Флуд (1574 - 1637).

Илюстрацията на Витрувианския човек от Леонардо да Винчи е направена през 1490 г., по време на Възраждането, когато класическите текстове на Витрувий са преоткрити с графично описание на правилните измервания.

Научете повече за значението на Ренесанса.

Тъй като е свързан с Ренесанса, рисунката на Да Винчи също е философски свързана с антропоцентризма, превръщайки се в символ на тази хуманистична концепция.

Научете повече за хуманизма.

В момента Витрувианският човек от Да Винчи е част от художествената колекция на Galleria dell'Accademia (Академичната галерия) във Венеция, Италия.