дял

Какво е Споделяне:

Споделянето означава споделяне, споделяне и е термин от английски произход. Терминът е станал популярен чрез социалните мрежи, където хората споделят своя живот и опит, и това е точно смисълът на думата, споделянето на истории, опит, храна и т.н.

Дял на пазара

Дял означава участие, квота, парче и е термин, който идва от английски. Дял е много използван в проучвания и интервюта, за да се измери колко една компания има предимство пред друго и е важен инструмент за всяка организация.

Пазарен дял

Пазарен дял, пазарен дял, на португалски език, е процентът, на който една компания трябва да участва на пазара, на който оперира, т.е. сравнението с конкурентите. Пазарният дял е много важен момент за компаниите, защото той показва колко са конкурентни и колко ефективни са стратегиите им.

Споделяне на клиенти

Съществува и дял на клиента, който е процентът на предпочитанията на всеки вид потребител по отношение на продукт или услуга. Компанията ще знае кой вид продукт или услуга е най-търсена, така че ако е в най-добрия Ви интерес, можете да създадете стратегии за тази конкретна аудитория, като по този начин намалявате рисковете от включване на аудитория, която може да няма интерес в компанията.