размерът

Какво е сума:

Горното течение е място, разположено над друго, по отношение на реката. Нагоре по течението е мястото, което е най-близо до извора на реката, източникът е най-възходящата точка на реката.

Като отправна точка може да се използва град на брега на реката, водопад, язовир, мост и др. За всичко, което е над определена отправна точка, пред реката се казва, че е разположено нагоре по течението.

Нагоре по течението е наречена фраза, която означава страна на източника на реката. Антонимът на нагоре по течението е справедлив, което означава на страната, в която течът изтича.

Размерът на думата, в зависимост от фокуса, може да се отнася до сумата на капитала и лихвите; всяка вертикална опора, която в конструкцията не може да се счита за стълб или стълб; което се издига, а също и посоката, от която текат водите на речен ток.