СП

Какво е Jus:

Jus означава заслуги и идва от латинското jus, което означава правилно. Терминът обикновено се използва придружен от "да се направи", което означава, че човек трябва да живее до нещо или нещо.

Да се ​​оправдае нещо трябва да заслужава, да има право да се наслаждава на нещо. Юс е широко използван в правните науки, когато се казва, че "справедливостта е извършена", т.е. справедливостта се прави, че само това, което човек заслужава. Има някои разногласия за това как да се пише, независимо дали е jus или juz, но точно същото е с буквата S в края.

Jus може да се използва и когато други думи липсват, за да се обясни нещо, нещо, което човек би искал да дефинира, но не намира термин, който има същото значение, като например, че думите не отговарят на това, което чувствам, означава няма думи, които да показват чувството.

Има и jus solis, което означава право на почвата, на латински. Jus solis е принципът, според който неговото гражданство се признава според мястото, където е родено. Jus soli е бил фалшифициран преди много години, с цел да се заселят държави от така наречения Нов свят, като Бразилия, която е получила голям поток от емигранти по това време.

Фрази с термина Jus

- Уау, това момиче наистина живее до славата си.

"Този учител наистина живее до репутацията си като скучен."