труд

Какво е труда:

Трудът означава работа, задача, работа . Това е дума с латински произход "labore".

Трудът е синоним на труд, трудна и продължителна работа и терминът обикновено се използва за задачи на сила, ръчен труд и др.

Има разлика между труд и труд, обикновено се използва труд, когато се говори за дейност, при която човек чувства бремето на работата, това е по-страдателна дейност. Вече работата предполага рационална дейност, в която индивидът трябва да мисли, да разсъждава, е работа, основана на методи, стратегии, а не само на ръчен, оперативен и претърпял труд.

На латински език има израз "труда omnia vinciti", което означава, че трудът преодолява всички неща, т.е. трудът облагородява човека и кара хората да се развиват, както професионално, така и лично, за да се развиват и да се научат много. дейности.

Съединените щати празнуват Деня на труда или Деня на труда, който е празник, празнуван в първия понеделник на септември, за разлика от Бразилия, която се празнува на 1 май.