епигенетиката

Какво е епигенетика:

Епигенетика се състои от модификации на наследствените генетични функции, които от своя страна не променят последователността на ДНК на индивида. Накратко, той представлява негенетичните вариации, които се предават от поколение на поколение.

Тъй като всички клетки в тялото съдържат едни и същи гени, епигенетиката служи като средство за контролиране на функциите на всеки ген, според клетката. Например, клетки с протеиновия ген, отговорен за производството на сперматозоиди, съществуват в сърцето, но това е "инактивирано", тъй като няма нужда от тази функция в този орган.

Въпреки това, според начина на живот и социалната среда, в която се вмъква индивидът, в ДНК и в протеините, които го заобикалят, могат да се появят някои химически промени, засягащи функциите на някои гени. По този начин се случват епигенетични промени, които могат да бъдат предадени например на потомците на този човек.

Храната, излагането на замърсяване, употребата на наркотици, упражненията, наред с други фактори на околната среда, също могат да послужат за промяна на някои функции на гените, оставяйки "епигенетични марки", които могат да бъдат наследени от бъдещите поколения на този индивид.

Научете повече за значението на гена и ДНК.

Епигенетично наследяване

Тя се състои от негенетични промени, които могат да бъдат предадени на бъдещите поколения. По време на образуването на ембрион, например, епигенетичните знаци, оставени върху някои родителски гени, се предават на тяхното потомство. Тези маркери могат да предизвикат промени в функциите на някои от тези гени.

Вижте също значението на мутацията.