терабайт

Какво е терабайт:

Терабайт (четене на терабаите ) е името, което характеризира единицата за измерване, използвана за съхранение на данни в областта на изчисленията, еквивалентна на 1024 гигабайта. Тя е представена със съкращението 1TB .

Използва се и за представяне на цифровата стойност 1, 099, 511, 627, 776, която е общо 1024 гигабайта.

Терабайтът е кратно на байта, който заедно с другите кратни, действат като броячи на обем, където информацията и данните могат да се съхраняват в компютърна система.

Вижте значението на Gigabyte и Byte.

Съответният терабайт бинар е тебибит, който е равен на количеството 1 073 741 824 килобайта или 1024 гибибита.

Обикновено терабайтите представляват количеството съхранение, което твърдият диск може да поддържа.

Вижте също значението на Тера.