Арабски цифри

Какво представляват арабските цифри:

Арабските цифри, наричани още индоарабски цифри, са компонентите на системата за номериране, която понастоящем се използва за представяне на числа. Така цифрата е символ, използван за съставяне на числово представяне .

Арабските цифри са десет и се използват за формиране на всички други числа.

0123456789

Например: числото 1286 се формира от четири различни числа.

Как се появиха арабските цифри?

Точният произход на арабските цифри е несигурен. Най-значителното обяснение за появата на тези цифри обаче е свързано с историята на Индия.

Тази система на номериране би била разработена от индусите, разпространявайки се в ислямския свят, а по-късно и в останалия свят. Създаването на фигурите от индуистките хора, според историческите данни, се е случило приблизително 300 години преди Христа.

През този период се появиха цифрите от 1 до 9. Въвеждането на цифрата 0 става по-късно, когато системата се е развила. Появата на датата почти 870 години след Христос, приблизително 1200 години след появата на първите цифри.

Дифузия на арабски цифри

Италианският математик Леонардо Фибоначи (1170 - 1250) е отговорен за разпространението на индоарабската система в цяла Европа. Появата на арабските цифри има голямо значение за развитието на света, като един от най-важните постижения в историята на математиката .

Когато Фибоначи пише книгата Liber Abacci, по аритметика, той представя арабската нумерация за цяла Европа. Работата е призната в цял свят за това, че е първият запис на книга, която въвежда и обяснява действието на тази система за номериране, която е била неизвестна. По времето, когато математикът въведе системата, наричайки себе си хиндуистки метод .

Модификация на арабски цифри

Индоарабските цифри са се променили с времето, докато не придобият формите, които имат днес.

Вижте изображението по-долу за сравнение на това как са били изчертани арабските цифри, когато са били създадени и как се използват в момента. Забележете, че следите са се променили значително от времето на появата му.

С течение на времето числената система е била модифицирана и опростена до използвания днес формат.

Какво е обяснението за рисуването на арабски числа?

При наблюдението на първоначалните форми на фигурите е възможно да се забележи, че техните рисунки коректно отговарят на количеството ъгли, които всеки от символите има.

По този начин, според първоначалния образ на символа, всяка цифра е представена с точното количество ъгли, които има.

Вижте снимката:

Прочетете и значението на числото.

Разлики между арабски и римски цифри

Римските цифри са друга форма на числено представяне, възникнала по време на Римската империя, по-точно в Древен Рим.

За да се направи представянето на римските цифри, системата използва седем букви, които според направената комбинация образуват числата. Седемте букви отговарят на следните стойности:

I = 1

V = 5

X = 10

L = 50

С = 100

D = 500

М = 1000

Вижте в тази таблица римските цифри от 1 до 100 са написани.

аз1
II2
III3
IV4
V5
VI6
VII7
VIII8
IX9
X10
XI11
XII12
XIII13
XIV14
XV15
XVI16
XVII17
XVIII18
XIX19
XX20
XXX30
XL40
L50
LX60
LXX70
LXXX80
XC90
C100

За да научите повече за тази система, вижте статията римски номера.