Град Натал

Какво е Коледа

Градът означава градът, в който е роден определен индивид . Думата natal се отнася до раждането.

Родният град посочва произхода на някой, от техния произход, където родителите обикновено са отговорни за съществото, което идва в света. Родният град може да бъде мястото, където човек пребивава през целия си живот, или където е роден и

В родния си град обикновено човекът създава най-големите връзки и афинитети и е отговорен за техния растеж. Обикновено хората имат най-големите спомени за родния си град и въпреки че са напуснали още в ранна възраст, те винаги си спомнят щастливите мигове, които са минали, спомняйки си физиономии, улици, живописни факти и интересни ситуации.