Учебен план Lattes

Какво е учебната програма Lattes:

Curriculum Lattes е учебна програма, разработена по стандартите на платформата Lattes, управлявана от CNPq (Национален съвет за научно и технологично развитие).

Платформата Lattes е резултат от опита на CNPq в интегрирането на бази данни с учебни програми, изследователски групи и институции в единна информационна система.

Учебният план Lattes се превърна в национален стандарт в академичните постижения на студенти и изследователи в Бразилия. Понастоящем той е приет от повечето институции за развитие, университети и изследователски институти в страната.

Богатството на информацията, всеобхватността и надеждността са незаменими елементи за финансирането на науката и технологиите.

Учебният план Lattes е по-обширен от автобиографията, което е основната разлика между двете. Учебният план Lattes е по-дълъг, защото трябва да споменава подробно всичко, което е свързано с професионалната кариера.

Всички данни от платформата Lattes са достъпни за обществеността за консултации в интернет.