Моят профил

Какво е личност:

Личният печат е нещо, характерно за дадено лице, отнасящо се само и единствено до човека, нещо, което го засяга.

Печатът е парче желязо, което се използва за маркиране на релефни медали и други предмети и имаше значението му за "характер", "лично" е това, което е относително спрямо човека.

Може да се каже, че личността е типична проява на личността. В областта на правото има дори така нареченото лично действие, което е процес, който има за цел да установи факти, свързани изключително с индивид.

Обикновено думите се използват заедно, като се отнасят винаги до нещо лично, а когато не е нещо лично, то може да бъде професионално, емоционално, сантиментално и т.н.