Ред и напредък

Какво е ред и напредък:

Ред и прогрес е фразата, която е написана на бразилския флаг . Посланието е националното мото от създаването му и е идеализирано от философа Раймундо Тейшейра Мендес през 1889 г.

На банера, редът означава защита и поддържане на всичко, което работи положително. Това е защита на това, което е правилно и добро във всички аспекти на националния живот.

Напредъкът означава естественото развитие на обществото и институциите като последица от защитата на реда.

Редът на изразяване и напредъкът са породени от философския и политическия ток на позитивизма, който се появява през деветнадесети век. Във Франция един от основните представители на позитивизма е Август Конт, автор на фразата:

"Любов към принципа и реда за база, напредък за края."

Идеалите и мотото на Комт допринесоха за провъзгласяването на републиката в Бразилия и служеха като вдъхновение за изработването на знамето.

Позитивизмът има републикански идеали, като търсенето на основни социални условия чрез уважение към хората, достойни заплати, както и подобряването на страната в материални, интелектуални и особено морални термини.

Ordem e Progresso е и книга на писателя Гилберто Фрейре, публикувана през 1957 г., в която авторът обсъжда прехода от монархичния режим към републиканския в Бразилия.