необичайност

Какво е Singularity:

Сингулярността е женски термин, който се отнася до нещо или някой, който има характеристиката да бъде уникален, който се отличава от другите, необикновен.

Тя може да бъде описана като качество или прилагателно, приписвано на живо същество, което е единично, различаващо се от останалите си връстници, или чрез своите нагласи, или чрез други характеристики, които нямат множество.

Вижте също значението на единствено число.

Терминът произхожда от латинското единствено число, tas, което означава "индивидуалност, единство".

Идеята за уникалност често се използва за представяне на физически характеристики и поведение на хората, които се различават от това, което се счита за стандартно. Сингулярността обаче може да се използва по определен начин в няколко области на знанието.

Думата singularity може също да бъде заменена със синоними като особеност, особеност, специалност, характеристика, ексцентричност и др.

Човешката сингулярност

Сингулярността се появява при хората, свързани с елементи или черти, характерни за физическата или естествената форма. Но той може да се представи и в познавателните и психологическите характеристики на човешкото развитие, които могат да се откроят от поведението на другите. Това е така наречената човешка особеност.

Вижте смисъла на поведението.

Гравитационна сингулярност

В областта на физиката, тя се нарича гравитационна сингулярност, област между пространството и времето, в която не е възможно да се определят физическите величини, свързани с гравитационните полета.

Уникалност на функцията

За математиката сингулярността е свързана с областта на функциите. Има някои математически функции, които доказват необичайно поведение на присвояване на стойности на независими променливи, което се нарича сингулярност на функцията.

Теория на сингулярността

Уникалността може да бъде свързана и с областта на технологиите. Технологичната сингулярност или теория на сингулярността се състои в това, че се правят хипотетични препратки към момент, в който развитието на изкуствения интелект би могло да предизвика много сериозни промени в обществото. Някои учени дори твърдят, че този момент е близо.