Издаващ орган

Какво е издаващият орган:

Издаващият орган (или емитент) е всеки публичен орган, който издава граждани с документи като лична карта (RG), паспорт, лична идентификация на данъкоплатеца ( CPF ) и др. Всеки документ се издава от държавен орган, упълномощен да издава такъв документ.

Например:

Лична карта : Идентификационният документ на всеки гражданин, РГ (Общ регистър), обикновено се издава от Отдела за обществена сигурност (ССП) на всяка държава (СФ). За да идентифицирате издаващия орган, просто проверете буквите, които се появяват в съкращението до държавата. Лична карта, издадена от SSP на Сао Пауло, ще бъде "SSP-SP" от Minas Gerais "SSP-MG" и др.

Работен портфейл : Издаващият орган е Министерството на труда и заетостта (MTE) на всяка държава.

Национална шофьорска книжка (CNH) : шофьорската книжка обикновено се получава от Министерството на транзита (DETRAN) на всяка държава.

Паспорт : Отговорността за издаване на паспорти е от Федералното управление на полицията (ФДМ). Визите могат да бъдат получени в консулствата или посолствата на страните.

Удостоверение за раждане, брак или смърт : обикновено са документи, издадени от Гражданския регистър, които съществуват в големи количества в градовете.