Xenolália

Какво е Xenolália:

Xenolália е способността да се говори на чужд език, за който индивидът не знае, не е научил или е бил изложен на него. Ксенолалия е гръцки термин, при който ксенос означава "странен" и "лагал" език.

Ксенолалия е термин, тясно свързан с католическата религия, тъй като терминът се появява в различни форми в Новия завет в книгите Деяния и 1 Коринтяни.

Има прилика с думата glossolalia и много хора бъркат неговото значение. Глосолалия е акт на говорене на небесни езици, често като част от религиозната практика, той е известен и като език на ангелите. Някои хора смятат, че глосолалията е част от свещен език, а други смятат, че вокализациите са безсмислени и цитират хипноза, психично заболяване и социално учене като научни обяснения.

Една от формите на глосолалия е изразяването на безсмислени думи или звуци, този феномен се среща в различни периоди и места в историята на религиите. За някои учени глосолалията е непознат език, напомнящ звука на музикалните инструменти, играни без хармония.