Lato Sensu

Какво е Lato Sensu:

Lato sensu е израз на латински, който означава " в широк смисъл ". Той се използва в други езици и области като право, лингвистика, семиотика и други, за да се каже, че определено тълкуване трябва да се разбира в по-широк и по-широк смисъл.

В Бразилия изразът беше въведен, за да се разграничат по-кратките курсове за следдипломна квалификация, за разлика от „ stricto sensu “.

" Lato sensu " означава курсове за специализация и MBA програми, в които изследователската дейност има широк смисъл, включваща специфични проблеми на изследваната област. Студентите получават сертификат за завършване в края на курса.

Според MEC (Министерство на образованието), магистърската степен „ lato sensu “ трябва да има минимална продължителност от 360 часа.

Най-дългите следдипломни курсове, които обхващат магистърски и докторски степени, се наричат ​​" stricto sensu " (в тесния смисъл на думата). В края на курса студентът получава титлата магистър или лекар.

Изследванията, провеждани в специализираните специализации, включват нови проблеми и доказателства за нови теории. За разлика от специализациите lato sensu, които са насочени към разрешаването на нови проблеми, но прилагат съществуващите теории.