Зона на комфорт

Какво е зона за комфорт:

Зона на комфорт е поредица от действия, мисли и поведения, които човек е свикнал да притежава и които не ги причиняват никакъв страх, безпокойство или риск. Това е регион, в който никой не се чувства застрашен.

В комфортната зона хората винаги изпълняват определен тип поведение, което им дава постоянно, но ограничено представяне и чувство за сигурност. Тази сигурност е фалшива сигурност, тъй като когато настъпи голяма промяна, кой е много удобен, понася по-голям шок и ще бъде по-малко готов да оцелее от останалите.

Хората като цяло трябва да знаят как да работят извън зоната им за комфорт, за да постигат напредък, да подобряват работата си на работното място, в личния си живот и т.н. Зоната на комфорт е тема, която винаги се дискутира в психологията.