Верен депозитар

Какво е верен депозитар:

Верният депозитар е юридически термин, използван за обозначаване на лице, на което правосъдието възлага дадена стока по време на процеса . Отговорността на верния депозитар е да гарантира запазването на собствеността под наказание лишаване от свобода, ако не го направи.

Верният депозитар е лице, което притежава стока по време на процеса на изпълнение. Например: Когато финансира автомобил и не изплаща вноските по финансирането, финансовият агент подава дело срещу длъжника с принудително действие.

На длъжника е позволено да остане с колата по време на процеса, а последният става верен попечител на правосъдието и след подписване на съгласие съхранява и съхранява конфискуваното имущество, докато съдията не разпореди да го предаде на законните. Неспазването на мандата ще бъде наказано от граждански затвор.

Неверният вложител, който е този, който е отговорен за попечителството на имот, който не му принадлежи, и нека това добро да изчезне или да бъде откраднато. Възможността за лишаване от свобода от страна на невярващ депозитар е предвидена в Гражданския кодекс. Докато имуществото не е върнато, верният депозитар става невярен и въпреки ареста, предвиден от закона, това действие вече не се прилага, като по този начин действието конфигурира само незаконното смущение.