зенит

Какво е Зенит:

Зенит е отправна точка за наблюдение на небето, концепция, използвана в естествените науки, главно в астрономията.

Зенитът се дефинира като точката точно над определено място, т.е. от точка на хоризонтална повърхност има въображаема линия, перпендикулярна на равнината, точката над сферата е зенитът.

Има и друго значение за думата зенит, която произтича от израз на арабски, което означава "посока на главата" или "път над главата".

Терминът зенит може да се използва и за определяне на най-високата точка в небето, където небесният обект преминава в своята очевидна траектория.

В астрономията зенитът определя една от осите на хоризонталната координатна система, в която височината на даден обект се измерва в градуси от хоризонта, винаги съответстващи на 90 °.

Слънчев зенит

Има и слънчев зенит, който е, когато слънцето е точно над дърветата, това обикновено се случва в слънчевия обяд.

Зенитът на слънцето на Земята се среща само два пъти годишно и само в географските ширини между Тропика на Рака и Тропика на Козирога.

Зенит и Надир

Надир се смята за обратното на зенита, т.е. на небесната отправна точка, която се противопоставя на зенита.

Тъй като зенитът се приема за най-високата област над главата на наблюдателя на небесното небе, надирът се състои от най-ниската точка, която е под краката на същия наблюдател.

Този термин също произлиза от арабския надир или натир, което буквално означава „противоположно”.

Вижте също и значението на Azimuth.