Vade Mecum

Какво представлява Vade Mecum:

Vade mecum е израз на латински, което означава " отиди с мен ". Това е името, дадено на книга за референции, много използвана в областта на правната наука, но съществува и в други области.

Обозначението Vade mecum (което означава "върви с мен") е дадено, защото е книга или ръководство за практическа употреба, което читателите могат да се консултират, за да изяснят съмненията си.

В правните науки vade mecum е от съществено значение за справянето с основните работи, като Федералната конституция, Кодекса на трудовото законодателство и др. Vade mecum може да бъде или общ, носещ различни кодове и общи закони, тъй като може да бъде специализиран в определена област на правото, с която могат да бъдат консултирани различни видове медии, като мобилни телефони, компютри и т.н.

С помощта на технологиите, в допълнение към това, че се намират в повечето книжарници, е възможно да се достигне и се консултира с vade mecum чрез модерни клетъчни устройства, което улеснява студентите и други професионалисти, които използват работата.

Здравната област също има Vade Mecum, но е по-фокусирана върху областта на аптеката, която има Vade Mecum на лекарства, което е списък на всички видове лекарства, и може да се използва от лекари, зъболекари и други специалисти. свързани със здравето.