Зе Алея

Какво представлява Zé Alley:

Zé Ruela е жаргон за адвентивизиране на пасивен човек, който не може да мисли за решение за разрешаване на трудна ситуация. Той може също да бъде лишен от мъдрост, който е бавен в разсъжденията си.

Терминът Zé Ruela се използва в различни социални класове, за различни видове хора, независимо дали са членове на голяма компания, съсед или сервитьор на бар. Като цяло, Zé Ruela е личност без отношение, с ниска способност за решаване на проблеми и липса на ангажираност с задачи, които изискват отговорност.

Zé Ruela е този човек, който е необвързан до крайност, винаги е недоволен от всичко и няма проактивна нагласа, предпочита да напусне, както е да види как е, може да се каже, че той е заможна тема.

В повечето случаи Zé Ruela е пейоративно прилагателно, а повечето хора не обичат да бъдат наричани.

Научете повече за значението на пейоратив.

В компаниите Zé Ruela е отговорен за много от проблемите на мениджърите, тъй като обикновено замърсява околната среда, не допринася за развитието на компанията, нито за здравословните междуличностни отношения.