Poia

Какво е Poia:

Поя е термин, използван за характеризиране на мързелива жена, която води заседнал живот. Възможно е обаче да има и други значения.

Поя може да е хляб или хляб на пшеница, хляб, даден на хляба или може би е дал, за да плати за нещо, дадено на умивалника. Преди много време имаше и двайсет хляба, платени от онези, които построиха фурна, за да приготвят хляб за другите.

Поя също се използва за обозначаване на жена моленга; мързелив, или също някой невеж, невинен или наивен. Терминът poia стана много по-известен, когато е използван от герой от шоуто "The Diarist" по телевизията Globo.