okidoki

Какво е Окидоки:

Okidoki е английски израз, използван за изразяване на съгласие или съгласие, еквивалентен на португалското изразяване "OK" или подобно. Може да се използва и като вариант на ОК ( добре ).

Okidoki е израз, който често се използва като отговор за състоянието или качеството на работата, показвайки, че е сертифициран и че всичко е в съответствие.

Подобно на OK, okidoki е разговорен термин, използван в неформалните средства за даване на положителни отговори като "сигурен", "без проблеми", "е добър", между другото.

Изразът ОК би трябвало да възникне в Съединените щати, като език за общуване между войници в периоди на война.

Този термин е използван от военния персонал за обозначаване на успеха на една операция, когато нито един войник не е бил убит в битка. Значението на ОК би било 0 Убит (" нула убит ", на португалски).

Друг вариант на този израз, използван главно като жаргон сред англоговорящите, е okie dokie или okey dokey, което означава нещо като "valeu" или "е говорил".

Научете повече за значението на OK и Okie Dokie.