СЗО

Какво е СЗО:

СЗО е съкращение от Световната здравна организация, която е специализирана здравна агенция, основана през 1948 г. и е подчинена на ООН. Седалището на СЗО е в Женева, Швейцария.

СЗО е създадена точно след края на войните от деветнадесети век, като Мексико и Крим. СЗО е създадена с цел да развие максимално възможно здравето на всички народи, т.е. да подобри състоянието на пълното физическо, психическо и социално благосъстояние на гражданите. Бразилия има голямо участие в историята на Световната здравна организация.Предложението за създаването на СЗО беше написано от делегатите на Бразилия, които предложиха създаването на международна обществена здравна организация с глобален обхват и оттогава и двете развиха интензивна организация. сътрудничество.

СЗО се състои от 193 държави-членки, което включва всички държави-членки на ООН, с изключение на Лихтенщайн и две държави извън ООН, Ниуе и островите Кук.

СЗО се финансира от вноски на държавите-членки и различни донори. През последните години работата на СЗО нараства значително и със съдействието на външни субекти; понастоящем съществуват и около 80 партньорства с неправителствени организации и фармацевтични индустрии.