Общ смисъл

Какво е общото усещане:

Здравият разум е начинът на мислене на повечето хора, понятия, общоприети от индивидите .

Това означава знанието, придобито от човека от опита, преживяванията и наблюденията на света.

Здравият разум се характеризира с емпирични знания, натрупани през целия живот и предавани от поколение на поколение.

Това е знание, което не се основава на научни методи или изводи, а на общия и спонтанен начин за усвояване на полезна информация и знания в ежедневието.

Научете повече за значението на емпиричните знания.

Здравият разум е културно наследство, което има функцията да насочва оцеляването на хората в най-различни аспекти.

Чрез здравия разум детето научава какво е опасност и сигурност, какво може и какво не може да яде, какво е справедливо и какво е несправедливо, добро и зло, и други норми на живот, които ще насочват техния начин на действие и мислене, техните нагласи и решения.

Също здрав разум е съветите и популярните думи, които се приемат като истини и последвани от хората. Например: "Трябва да режете косата си на полумесеца, за да расте по-бързо ."

Общ смисъл и критично чувство

Докато здравият разум е свързан с немислимо знание, критичният смисъл се основава на критика, размисъл, изследване и мисъл.

Информацията се анализира интелигентно, за да се опита да стигне до заключение.

Научете повече за смисъла на критичния смисъл.

Общ смисъл и наука

Здравият разум е несистематично знание, т.е. той няма предходна организация или изследване на изследвания, за да стигне до заключение.

Науката обаче се разглежда като систематично знание, тъй като е организирано от набор от научни теории, изследвания и наблюдения, които са последователни и могат да общуват помежду си.

Научното познание е в основата на науката, защото всичките му предлози, теории и хипотези са доказани (или не) чрез серия от експерименти и анализи.

Вижте също значението на научното познание.